Účetnictví již od 990 Kč/měsíc.
Volejte 602 202 876

Logo Mavedo.cz

Ochrana osobních údajů

Společnost Mavedo s.r.o., se sídlem Ruprechtická 387/49, 460 01 Liberec, Česká Republika identifikační číslo: 17595291 („správce“) poskytuje následující informace o zpracování osobních údajů správcem. Při zpracování údajů správce dodržuje povinnosti uvedené v nařízení EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce zpracovává osobní údaje návštěvníků internetových stránek https://mavedo.cz/ a dalších fyzických osob („subjekt údajů“) zejména v rozsahu jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo („osobní údaje“). U některých fyzických osob jsou zpracovávány jen některé osobní údaje.

Při pouhém informativním využívání internetových stránek, kdy nedochází k registraci nebo nedochází k předání informací, správce získá jen ty údaje, které prohlížeč předá na server správce. Pokud návštěvník chce sledovat internetové stránky, správce získá následující údaje, které jsou z technického hlediska potřebné k tomu, aby mohl zobrazit internetové stránky a zajistit stabilitu a bezpečnost připojení: IP adresa, datum a čas dotazu/požadavku, rozdíl časových zón vůči greenwichskému času (GMT), obsah požadavku (konkrétní stránka), přístupový status/stavový kód http, aktuálně přenášené množství dat, internetové stránky, od kterých přichází požadavek, prohlížeč a verze, informace o používaném zařízení, HW nastavení, zejména pak rozlišení obrazovky a další uživatelské předvolby („další údaje“, osobní údaje a další údaje společně také jako „údaje“).

Kromě výše uvedených údajů správce využívá tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které server správce zasílá na prohlížeč návštěvníka v rámci návštěvy na internetových stránkách a může je ukládat na koncovém zařízení návštěvníka pro pozdější využití. Cookies slouží k tomu, aby zvýšily uživatelskou vlídnost a efektivitu internetové stránky. Internetové stránky správce využívají dočasné cookies. Patří k nim zejména tzv. session cookies. Ty ukládají takzvané session ID, s jehož pomocí lze přiřazovat různé dotazy prohlížeče během jedné návštěvy. Díky tomu lze počítač návštěvníka identifikovat, když se vrátí na internetové stránky správce. Dočasné (session) cookies se vymažou, když se návštěvník odhlásí nebo zavře prohlížeč. V případě, že si to návštěvník přeje, může nastavit svůj prohlížeč a např. odmítnout přijetí tzv. cookies třetích stran nebo všech cookies. Detailní seznam cookies, jejich účel a nastavení je dostupný na adrese mavedo.cz/cookies.

Správce zpracovává údaje na základě uzavřené smlouvy, existuje-li, nebo jako opatření před uzavřením smlouvy, na základě právní povinnosti, je-li správci uložena, a v případě návštěvy internetových stránek pro ochranu oprávněných zájmů správce. Správce zpracovává údaje na základě souhlasu subjektu údajů jen ve výjimečných případech.

Správce zpracovává údaje k účelu uzavření smlouvy, splnění smlouvy a k propagačním a marketingovým účelům, v případě internetových stránek zejména k propagačním a marketingovým účelům.

Správce předává údaje správci internetových stránek a externímu účetnímu poradci, mají-li jimi být dále zpracovány.

Správce dodržuje při zpracování následující zásady zpracování údajů:

Zpracovává-li správce ve výjimečných případech údaje na základě souhlasu, má subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat oznámením na adresu správce nebo na e-mailovou adresu níže.

Správce informuje, že subjekt údajů má právo:

Správce informuje, že:

Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatňuje svá práva, námitky proti zpracování údajů nebo odvolání souhlasu lze zasílat do sídla správce písemně, nebo na e-mail: info@mavedo.cz.